Залучення коштів

Робота в напрямку залучення коштів, ресурсів для свого округу від третіх сторін – благодійних фондів, проектів розвитку міжнародних інституцій, інвесторів, програм соціальної відповідальності представників великого бізнесу тощо

Керуючись повноваженнями народного депутата України, продовжується активна робота за проектом “Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську” спільно з Дніпровською міською радою за рахунок позики Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку  на суму 152 млн. євро.

До виконання передвиборчої програми народного депутата України на одномандатному виборчому окрузі № 28 активно залучається  і Рада директорів Новокадацького району.

Сума коштів, що була отримана за звітний період для виконання депутатських повноважень, напрямки її використання

З державного бюджету України на виконання наказів виборців у одномандатному виборчому оркрузі № 28 Новокодацького району м. Дніпро у 2015 році було залучено – 24 млн. грн. та 28 млн. грн. у 2016 році. Ці кошти було використано у комунальній, освітній та медичній сферах міста.

Благодійна допомога 

У звітному періоді на благодійну допомогу було використано 92,00 тис. грн. і  75,00 тис. грн. наданих спонсорами.

Благодійна допомога  у першу чергу надавалась малозабезпеченим мешканцям округу і міста на лікування та вирішення першочергових соціально-побутових питань, на підтримку обдарованих дітей із малозабезпечених сімей та їх оздоровлення,  підтримку творчих колективів. Проводились благодійні акції культурно-просвітницького напрямку для ветеранів та працівників бюджетної сфери виборчого округу.

Завдяки благодійній підтримці народного депутата  України через 20 років набула нового життя опера “Травіата” Джузеппе Верді в академічному театрі опери та балету м. Дніпропетровська (квітень 2016)